Heeft u al aan een testament gedacht?

Juridische dienstverlening Blog

Een aangename gedachte is het niet om bij leven en in goede gezondheid stil te staan bij uw eigen overlijden. Toch worden we er vroeg of laat allemaal mee geconfronteerd en dan kunt u maar beter voorbereid zijn. Bij een slepende ziekte hebt u soms nog de mogelijkheid om een en ander te regelen, bij een plots overlijden kan dit niet meer en komen alle regelingen op de schouders van uw nabestaanden terecht. In dit laatste geval worden bovendien automatisch de wettelijke bepalingen van het erfrecht toegepast, ook al had u het misschien liever anders gezien. Het zal u rust geven om te weten dat na uw overlijden uw bezittingen naar uw wensen verdeeld worden.

Uw notaris helpt u verder

De concrete inhoud van uw laatste wilsbeschikking bepaalt u uiteraard helemaal zelf. Hebt u een goede vriend aan wie u iets wilt nalaten? Is er een goed doel dat u een warm hart toedraagt? Hebt u geen directe erfgenamen, maar wilt u toch dat uw bezittingen goed terechtkomen? Er zijn zoveel situaties te bedenken waarin het goed is om via een testament uw laatste wensen kenbaar te maken.
Voor het opmaken gaat u langs bij uw notaris die u zal adviseren en inlichten over de mogelijkheden die u hebt. Al uw wensen worden vervolgens in een akte opgenomen en door uzelf en uw notaris ondertekend. U krijgt een exemplaar mee en het andere wordt, na inschrijving in het Centraal Testamentenregister, bij de notaris in de kluis bewaard. Als u komt te overlijden, treedt de laatste wilsbeschikking in werking en worden de door u aangeduide begunstigden door de notaris opgeroepen voor verdere afhandeling en uitvoering. U hoeft zich dus zelf geen zorgen meer te maken over wat er met uw bezittingen na uw overlijden zal gebeuren.

Waarom zou u kiezen voor een testament?

Als u akkoord gaat met de wettelijke erfbepalingen is het inderdaad niet nodig uw laatste wensen op papier te zetten. Na uw overlijden wordt de erfopvolging nagekeken en gaan uw bezittingen naar uw vastgestelde erfgenamen. Ook als u iemand liever niet zou zien erven of als u een ander liever wel iets zou nalaten. In het geval dat u en uw partner bijvoorbeeld niet gehuwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, zal hij niet in de erfopvolging voorkomen en dus ook niets krijgen. Bent u daarentegen in een scheiding verwikkeld die nog niet werd uitgesproken, dan zal uw partner net wel de eerste erfgenaam zijn. Het officieel laten vastleggen en registreren van uw wensen zorgt ervoor dat u zelf keuzes kunt maken en niet de wetgever. U kunt bovendien ook op ieder moment uw laatste wensen laten aanpassen of herroepen als uw persoonlijke situatie veranderd.

Wilt u graag meer informatie? Bezoek dan de website van Notaris Janssens.

Delen  

3 mei 2021

Rechtenblog van Tony

Leuk dat je bij mijn blog terecht gekomen bent. Ik zal mij eerst even introduceren; ik ben Tony en ik ben een rechtenstudent aan de Universiteit Utrecht. Mijn ambitie is om advocaat te worden en ik ben al hard op weg. Daarnaast heb ik een passie voor het geschreven woord en in mijn vrije tijd werk ik dan ook met veel plezier aan deze blog over rechten. Ik schrijf over het rechtssysteem, verandering van wetten en hoe je bijvoorbeeld in contact komt met een advocaat. Ik hoop hier op een leuke manier te kunnen informeren en dat ik een wijd publiek kan interesseren voor de wereld van het recht.